Basic Big Band Basic Big Band
Saxofon Trombon
Per Widegren
Kim Stauffer
Peter Sandström
Jerker Axelsson
Lars Bäcklund
Jonas Brodin
Patrik Enqvist
Ingemar Lindgren
Jörgen Anderton
Trumpet Sång
Odd Nygård
Christian Rask
Magnus Bohman
Mimmi Anterot
Cecilia Franzén
Komp Bandledare
Rolf Landberg
Adrian Marklund
Adam Englund
Pelle Hamrén
Arvid Hedrenius
Magnus Bohman

Kontakta oss:

Om du har några frågor eller är intresserad av att boka Basic Big Band för någon spelning kontakta oss genom nedanstående uppgifter eller använd kontaktformuläret här:

per@basicbigband.se
Mobil: 072-971 71 88
eller ingemar@basicbigband.se
Mobil: 0705-70 52 48
E-post: info@basicbigband.se