Basic Big Band Basic Big Band
Saxofon Trombon
Per Widegren
Kim Stauffer
Peter Sandström
Mats Hellqvist
Gunnar Siverbo
Patrik Enqvist
Jörgen Anderton
Ingemar Lindgren
Göran Sandberg
Trumpet Sång
Johan Nordfelt
Erik Palmberg
David Wärmegård
Sven-Olov Sandell
Cecilia Franzén
Komp Bandledare
Rolf Landberg
Adam Englund
Pelle Hamrén
Anders Langörgen
Magnus Bohman

Kontakta oss:

Om du har några frågor eller är intresserad av att boka Basic Big Band för någon spelning kontakta oss genom nedanstående uppgifter eller använd kontaktformuläret här:

sven-olof@basicbigband.se
Mobil: 0708-63 48 78
eller goran@basicbigband.se
Mobil: 0738-055 055
E-post: info@basicbigband.se